تجهیزات پسیو

تجهیزات پسیو

تجهیزات شبکه یا سخت افزارهای شبکه بطور کلی به دو دسته غیرفعال (پسیو) و فعال (اکتیو) تقسیم بندی می شوند. سخت افزار غیرفعال دستگاهی است که قابل برنامه ریزی نبوده و نمی تواند بر روی دیتای تبادل شده تغییری ایجاد کند و در واقع نقش رابط یا محافظ اکتیو شبکه را دارا می باشد.