نمایش 1–10 از 21 نتیجه

داکت لوله یا کانالی است که کابل ها از داخل آن منتقل و برای برای عبور کابل برق، کابل های تلفن یا شبکه استفاده می شود.  داکت در اندازه های گوناگون و مواد فلزی یا پلاستیک ساخته می شود.
داکت کابل ها را منظم و از تخریب آن ها جلوگیری می کند.

مشاوره رایگان