در حال نمایش یک نتیجه

لوله فلکس دارای مقاومت کششی، چرخشی و استحکام در برابر فشار و ساییدگی و ضربه با ماندگاری بالا است.
همچنین مقاومت در برابر فرسایش محیطی و اشعه ماوراء بنفش (نور آفتاب) و یا حرارت زیاد و توانایی تخلیه الکتریسیته ساکن با اتصال به زمین را دارد.

مشاوره رایگان