2 محصول
مرتب‌سازی:

مودم

مودم

مودم جعبه کوچکی است که دستگاه‌های شما را با استفاده از کابل به اینترنت متصل و به عنوان مبدل دیجیتال عمل می‌کند.

مودم، سیگنال اطلاعاتی را از کابل، فیبر یا خطوط تلفن شما می‌گیرد و آن را در دسترس رایانه شما قرار می‌دهد.

سه نوع مودم وجود دارد؛

کابلی

خط مشترک دیجیتال (DSL)

Dial-up

یک مودم کابلی از کابل‌های کواکسیال استفاده می‌کند که به پشت مودم متصل می‌شود. این نوع مودم اینترنت پرسرعت را در اختیار دستگاه شما قرار می‌دهد.

مودم‌های DSL و Dial-up از کابلی استفاده می‌کنند که به خط تلفن شما متصل می‌شود. با این حال، DSL همچنان به شما امکان می‌دهد از تلفن ثابت خود در حین اتصال به اینترنت استفاده کنید.

مودم‌های فیبر نوری سیگنال‌های نوری ورودی را از طریق کابل‌های فیبر نوری دریافت می‌کنند و آنها را به شکل الکترونیکی اصلی خود برای انتقال کامل دوطرفه تبدیل می‌کنند.