سخت افزار شبکه

سخت‌افزار شبکه
تجهیزات شبکه یا دستگاه های شبکه رایانه ای یا همان سخت افزارهای شبکه به دو دسته سخت افزار فعال (اکتیو) و سخت افزار غیرفعال (پسیو) تقسیم بندی می شوند. سخت افزار فعال یا اکتیو شبکه دستگاهی است که فعالیت الکترونیکی در آن انجام می شود و توان تولید، بازتولید و هدایت و مسیریابی سیگنال های الکترونیکی را دارد.