4 محصول
مرتب‌سازی:

مودم فیبر نوری

مودم فیبر نوری

مودم فیبر نوری (PON)، یک دستگاه الکترونیکی مانند کامپیوتر را به شبکه یا اینترنت متصل می‌ کند.
این مودم‌ ها وظیفه تبدیل سیگنال الکتریکی به نوری برای ارتباطات داده، با استفاده از مجموعه‌ های کابل فیبر نوری را انجام می‌ دهند.
مودم‌ های فیبر نوری سیگنال‌ های نوری ورودی را از طریق کابل‌ های فیبر نوری دریافت می‌ کنند و آنها را به شکل الکترونیکی اصلی خود برای انتقال کامل دوطرفه تبدیل می‌ کنند.