6 محصول

utp

کابل‌های UTP برای کابل‌کشی مسی اتصالات شبکه استفاده می‌شود.

کابل UTP ، زوج بهم تابیده بدون محافظ (بدون شیلد) و مخابراتی با مقاومت 100 اهم است که از 2 تا 1800 زوج بهم تابیده بدون روکش تشکیل و دارای یک جلد بیرونی است.

این دسته از کابل‌ها فاقد روکش فلزی می‌باشند و این موضوع سبب کوچک شدن قطر کابل‌ها و بی حفاظ شدن در برابر تداخلات الکتریکی می‌شود. هرچند ویژگی بهم تابیده Twist مصونیت کابل در برابر نویزهای الکتریکی و اختلالات الکترومغناطیسی (EMI) را بهبود می‌بخشد.

این کابل‌ها در دو نوع مفتولی و افشان عرضه و عموما برای شبکه‌های لن استفاده می‌شود.

مشاوره رایگان