5 محصول
مرتب‌سازی:

پیگتیل فیبر نوری

پیگتیل

پیگتیل فیبر نوری یک راه بهینه برای اتصال فیبر نوری است. این قطعه یک کابل فیبر نوری است با یک کانکتور در انتهای آن.

در حقیقت، پیگتیل فیبرنوری یک کابل فیبرنوری است که یک سر آن به یک کانکتور متصل است. این کانکتور این امکان را فراهم میکند که کابل مورد نظر مستقیما به دستگاه‌ها و تجهیزات شبکه متصل شوند و در مقابل سر دیگر آن به کابل ورودی فیوژن می‌شود.

پیگتیل فیبر نوری برای اتصال نهایی به کابل‌های فیبر نوری از طریق فیوژن یا اتصال مکانیکی است.
کابل‌های پیگتیل با کیفیت بالا، همراه با روش‌های صحیح اتصال فیوژن، بهترین عملکرد ممکن را برای پایانه‌های کابل فیبر نوری ارائه می‌کنند.

از پیگتیل‌ها به طور معمول در تجهیزات مدیریت فیبر، جعبه ترمینال و توزیع فیبر استفاده می‌شود. انواع مختلف پیگتیل شامل موارد زیر است:

سینگل مود: انتقال یک سیگنال را در دو جهت انجام می‌دهد و برای فواصل طولانی کاربرد دارد.

مالتی مود: در فواصل کوتاه تر برای اتقال دیتا صوتی و تصویری در باند‌های فرکانسی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیگتیل مالتی مود نیز به تنهایی انواع مختلف دارد: OM1, OM2, OM3, OM4 و OM5

OM1: ابتدایی ترین نوع فیبر مالتی مود که قطر کر آن 62.5 میکرون است.

OM2: نوع ارتقا یافته فیبر مالتی مود است و قطر کر آن 50 میکرون است.

OM3 و OM4: در سرعت‌های 10G, 40G و 100G با ضخامت 50 میکرون کاربرد دارند.

OM5: در فیبرهای مالتی مود پیشرفته برای دیتا سنترها استفاده می‌شوند.