5 محصول

محافظ برق ups

محافظ برق دستگاهی الکترونیکی است که جریان برق مورد نیاز وسایل برقی مصرف کننده را در زمان قطع برق تامین می کند و پس از برقراری مجدد جریان برق شهری، این سیستم برق اضطراری وظیفه تنظیم و ثابت نگه داشتن برق شبکه را بر عهده دارد. همچنین مانع از نفوذ نویز و اختلالات روی تجهیزات حساس می شود.

مشاوره رایگان