4 محصول
مرتب‌سازی:

ماژول فیبر نوری

ماژول فیبر نوری

ماژول نوری – بخش مهمی از ارتباطات فیبر نوری – یک مبدل فوتوالکتریک است که سیگنال‌های الکتریکی را به سیگنال‌های نوری و بالعکس تبدیل می‌کند.

یک ماژول نوری یکی از اجزای اصلی در سیستم ارتباط فیبر است و عمدتاً از دستگاه‌های اپتوالکترونیکی (فرستنده نوری و گیرنده نوری)، مدارها و اتصالات نوری تشکیل شده است.

وظیفه اصلی ماژول نوری، تبدیل سیگنال‌های الکتریکی و نوری در هنگام انتقال سیگنال نوری است.

ورودی اتصال نوری، انتقال سیگنال های الکتریکی را با نرخ بیت معینی وارد می‌کند که سپس توسط تراشه درایور داخلی پردازش می‌شود.