پریز

پریز

انواع پریز، کادر و باکس، سوکت و کیستون از تجهیزات پسیو و شبکه کامپیوتری است.
این تجهیزات برای اتصال شبکه بر روی دیوار، پچ پنل شبکه و یا باکس استفاده می‌شود.
این کالاهای رابط، نقش اساسی در نصب و راه‌اندازی شبکه‌های کامپیوتری و سایر تجهیزات ارتباطی و امنیتی دارند.
باید دانست که الویت اصلی برای استفاده از این تجهیزات، استاندارد بودن و داشتن شرایط کیفی مطلوب است.