no-product

به نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم آنچه شما به دنبال آن هستید را پیدا کنیم. شاید جستجو بتواند کمک کند.

ویپ

ویپ
VoIP تلفنی بر پایه سخت افزار و نرم افزار است که برای استفاده از فناوری صدا از طریق پروتکل اینترنت برای دریافت و ارسال تماس‌های تلفنی از طریق یک شبکه IP طراحی شده است. این تلفن صدای تلفن آنالوگ را به فرمت دیجیتال تبدیل و آن را طریق اینترنت منتقل می‌کند. به این صورت سیگنال‌های تلفن دیجیتال ورودی از اینترنت را به صدای تلفن استاندارد تبدیل می‌شود.
تلفن های VoIP که به عنوان تلفن های IP نیز شناخته می‌شوند، دارای ویژگی ها و قابلیت هایی هستند که در تلفن های آنالوگ سنتی وجود ندارد. همچنین این تلفن‌ها دارای کارایی بیشتری هستند، زیرا تماس های تلفنی به جای شبکه تلفن عمومی سوئیچ شده قدیمی (PSTN) از طریق اینترنت انجام می شود.