6 محصول

sftp
کابل‌کشی مسی برای اتصالات شبکه، ارزان و انعطاف‌پذیر است.
این کابل‌ها دارای یک محافظ بافته کلی و محافظ فویل با جفت‌های پیچ خورده است. کابل‌های مسی SFTP محافظت موثری در برابر تداخل الکترومغناطیسی (EMI) دارند و اتصال به زمین بسیار بهتری را ارائه می‌دهند.

مشاوره رایگان