تجهیزات اکتیو فیبر نوری؛ فناوری است که ورودی‌های الکتریکی مشابه کابل مسی سنتی را می‌پذیرد، اما از فیبر نوری “بین کانکتورها” استفاده می‌کند. کار این تجهیزات تولید و یا تقویت اشعه لیزری در داخل فیبر نوری است.

این  تجهیزات، از تبدیل الکتریکی به نوری در انتهای کابل برای بهبود سرعت و عملکرد فاصله کابل بدون به خطر انداختن سازگاری با رابط‌های الکتریکی استاندارد استفاده می‌کند.