6 محصول
مرتب‌سازی:

آداپتور فیبر نوری

آداپتور فیبر نوری

آداپتورهای فیبر نوری – که به عنوان کوپلر فیبر نیز شناخته می‌شوند – برای اتصال دو کابل نوری به یکدیگر طراحی شده‌اند. آنها دارای یک اتصال فیبر تک (سیمپلکس)، کانکتور فیبر دوگانه (دوبلکس) یا گاهی اوقات چهار کانکتور فیبر (چهارگانه) هستند. آداپتور فیبر نوری را می‌توان در انواع مختلف کانکتورهای نوری در هر دو انتهای آداپتور فیبر نوری قرار داد تا تبدیل بین رابط‌های مختلف مانند FC، SC، ST، LC، MTRJ، MPO و E2000 را بشناسد.
فیبرهای نوری توسط یک آداپتور – از طریق بوش باز داخلی آن – به هم متصل می‌شوند تا از حداکثر اتصال بین کانکتورهای نوری اطمینان حاصل شود و بتوان از آن در انواع پنل‌ها و انواع فلنج‌های استفاده کرد.